Tractament de les dades de caràcter personal
Dret de revocació, oposició, accés, correcció, actualització i cancel·lació de dades
Navegació amb cookies
Responsabilitats
Agraïments


 

Tractament de les dades de caràcter personal

iFraktal Internet Màrqueting S.L. és una empresa de capital espanyol, amb CIF B64510647 i domicili social al c/Dels Parcers nº3 2n 2ª, 08750 Molins de Rei (Barcelona), va començar la seva activitat el dia 1 d'Abril de l'any 2007 i va quedar inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 7 de Maig de 2007, al TOM 39.529, FOLI 30 FULL B 349.162, INSCRIPCIÓ 2, des d'ara IFRAKTAL, és titular dels llocs web www.ifraktal.com i www.ifraktal.es, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d'aquests llocs web.

L'usuari autoritza a IFRAKTAL el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formularis i correu electrònic, per sol · licitud d'informació, de pressupostos, així com per suggeriments i comentaris. Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per finalitats diferents per les que han estat autoritzats. El fitxer creat està ubicat al c/Dels Parcers nº3 2n 2ª, 08750 Molins de Rei (Barcelona), sota la supervisió i control de IFRAKTAL, qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant IFRAKTAL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a través dels llocs web www.ifraktal.com i www.ifraktal.es, o mitjançant comunicació escrita dirigida a IFRAKTAL. S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si accepta la corresponent casella al formulari de recollida de dades. Els clients autoritzen IFRAKTAL a accedir a les seves dades personals, independentment del seu nivell de privacitat, a fi i efecte de poder complir els serveis demandats.

Dret de revocació, oposició, accés, correcció, actualització i cancel·lació de dades

L'usuari té dret a accedir a les seves dades personals, a rectificar-les si són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d'IFRAKTAL. Així, l'usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment per causa justificada, però no es podran atribuir efectes retroactius. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a IFRAKTAL.

Navegació amb cookies

La pàgina web www.ifraktal.com pot fer servir cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten emmagatzemar informació temporal com l'idioma preferit per l'usuari. No obstant, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet, sabent que rebutjar les cookies pot impedir accedir a algunes parts del web.

Responsabilitats

IFRAKTAL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d'aquesta web procedent de fonts alienes a aquella, així com dels continguts no elaborats per la mateixa. La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. IFRAKTAL no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Agraïments

IFRAKTAL agraeix a joomfreak l'elaboració de la plantilla feta servir a aquesta pàgina web i que podeu trobar a joomfreak callaexrteriors. Us podem dir que fan una feina molt bona i que us recomenem que lo visiteu.

IFRAKTAL també agraeix a Natural Selection Web Desing l'elaboració del módul NS Font Awesome que ens ha permés fer servir les icones gratuïtes de Font Awesome Icons a la nostre página web.

IFRAKTAL també agraeix a * CliNKer * l'elaboració de la foto que apareix a la nostre pàgina principal i que podeu vere a Biblioteca José Vasconcelos / Vasconcelos Library.

Vine a coneixe'ns

Ens encantaria xerrar sobre el teu pròxim projecte! Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per planificar la teva pàgina web en detall i oferir-te un pressupost sense compromís.

contacte